Storie di donne e di pianura: Annalisa Panati in primo piano

Storie di donne e di pianura: Annalisa Panati in primo piano